Fondi

AS “Smiltenes piens”Investīcijas AS “Smiltenes piens” pamatlīdzekļos
Projekta numurs: 17-00-A00402-000072

Projekta vienošanās numurs: Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/307
Pētniecības pieteikuma Līguma numurs: Nr.9.14.5/114

Pētniecības projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo


Rādīt vairāk tekstu chevron

AS “Smiltenes piens”Investīcijas AS “Smiltenes piens” pamatlīdzekļos
Projekta numurs: 17-00-A00402-000072

Projekta vienošanās numurs: Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/307
Pētniecības pieteikuma Līguma numurs: Nr.9.14.5/114

Pētniecības projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo


Rādīt vairāk tekstu chevron

AS “Smiltenes piens”Investīcijas AS “Smiltenes piens” pamatlīdzekļos
Projekta numurs: 17-00-A00402-000072

Projekta vienošanās numurs: Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/307
Pētniecības pieteikuma Līguma numurs: Nr.9.14.5/114

Pētniecības projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo


Rādīt vairāk tekstu chevron