Fondi

Investīcijas AS "Smiltenes piens" digitālajā transformācijā.
Projekts Nr. 12.2-21/2023/30

AS “Smiltenes piens” Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros turpina attīstīties un uzlabot digitālās transformācijas  spējas. Pateicoties inovācijai “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” iegādāta jauna, gudra MilkoScan™ FT3 piena produktu analizēšanas

Rādīt vairāk tekstu chevron

Investīcijas AS "Smiltenes piens" pārstrādes efektivizācijā
Projekta numurs 22-00-A00402-000023

AS "Smiltenes piens" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 22-00-A00402-000023 ir iegādājusies

Rādīt vairāk tekstu chevron

A/S "Smiltenes piens" 2016. gada 25. aprīlī ir noslēdzis līgumu ar LIAA Nr. SKA-L-2016/106 par atbalsta sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt

Rādīt vairāk tekstu chevron

Investīcijas AS "Smiltenes piens" ražošanas PAMATLĪDZEKĻOS
Projekta numurs 19-00-A00402-000002

AS "Smiltenes piens" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000002 ir iegādājusies

Rādīt vairāk tekstu chevron

Investīcijas AS "Smiltenes piens" ražošanas efektifizācijā

Projekta numurs 18-00-A00402-000033
AS "Smiltenes piens" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A00402-000033


Rādīt vairāk tekstu chevron

AS “Smiltenes piens”Investīcijas AS “Smiltenes piens” pamatlīdzekļos
Projekta numurs: 17-00-A00402-000072

AS "Smiltenes piens" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000072 ir iegādājusies

Rādīt vairāk tekstu chevron

"Investīcijas A/S Smiltenes piens tehnoloģiju attīstībā"
Projekta numurs 16-00-A00402-000020

AS "Smiltenes piens" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000020 ir iegādājusies

Rādīt vairāk tekstu chevron

"Investīcijas AS "Smiltenes piens" ražošanas notekūdeņu pārstrādē"
Projekta numurs 16-00-A00402-000063

AS "Smiltenes piens" ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402-000063 ir uzstādījusi

Rādīt vairāk tekstu chevron

Smiltenes Piens (SP) is the third largest producer of cheese in Latvia in terms of volume and the sixth largest company of milk processing in Latvia. The company cooperates with

Rādīt vairāk tekstu chevron

Projekta vienošanās numurs: Nr.1.1.1.2/VIAA/2/18/307
Pētniecības pieteikuma Līguma numurs: Nr.9.14.5/114

Pētniecības projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot

Rādīt vairāk tekstu chevron