Privacy Policy

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt, kādu informāciju un kādiem nolūkiem par Jums varam apkopot, ja izmantojat tīmekļa vietni www.smiltenespiens.lv, un kā tiek veikta šīs informācijas apstrāde.

  • Tīmekļa vietnes www.smiltenespiens.lv īpašnieks un uzturētājs ir A/S “Smiltenes Piens”,  Reģ. Nr. 43903002031,
    adrese: Mūrnieku iela 2, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 Fakss: +371 64707600
  • Visi iesniegtie personas dati tiks nosūtīti uz A/S “Smiltenes Piens” e-pastu linda.pukite@smiltenespiens.lv
  • Personas dati tiks glabāti trīs gadus no datu saņemšanas brīža
  • Personas dati tiek ievākti ar mērķi, lai sazinātos ar datu subjektu
  • Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu, rakstot uz e-pastu linda.pukite@smiltenespiens.lv